Ta đã sống nửa đời cho mơ ước  
Rồi nửa đời để tiếc nuối ngày xưa  
Nay tỉnh thức sống vui từng hơi thở 
Cho kiếp người trọn vẹn, sống ngay giờ

Leave a comment