“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ

Vào mỗi độ Vu Lan, chùa tổ chức lễ hội nhớ ơn mẹ để người việt sống ở vùng đông bắc Hoa Ky cùng nhau san sẻ tình con luôn nhớ mẹ.

Trong những lễ hội này, biết bao nhiêu ông bà, cha mẹ chúng con cháu và bạn bè đã có cơ hội đến cùng nhau với tình thân cộng đồng thật gắn bo yêu thương.

Nhiều người bạn mấy mươi năm xa cách tưởng chừng không thể gặp nhau, đã hồi ngộ thật bất ngờ nơi lễ hội này.

Năm nay lễ hội nhớ ơn mẹ sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật 21 tháng 8, 2016 dương lịch. Kính mời quý thân hữu đồng hương và phật tư hãy phổ biến thông tin này đến mọi nhà để chúng ta cùng nhau chung vui ngày lễ hội nhớ ơn mẹ.