Đợi gì thế bạn? 
Cây đã vươn chồi 
Đang cần dưỡng chất 
Hít thở đi thôi

Leave a comment