Cho đi là nhận niềm vui 
Lòng ta rộng mở thì đời thênh thang 
Nâng niu sự sống nhẹ nhàng 
Yêu thương lan toả hiến dâng cuộc đời  

Leave a comment