Upcoming Event:

Le Hoi Nho On Me 2017

LỄ HỘI NHỚ ƠN MẸ KỲ V, 2017

LỄ HỘI NHỚ ƠN MẸ KỲ V TỖ̉ CHỨC VÀO NGÀY THỨ BẢY 19 VÀ CHỦ NHẬT 20 THÁNG 8 NĂM 2017 DƯƠNG LỊCH Vào mỗi tuần thứ ba tháng 8 hàng năm, Chùa Xá Lợi ở tiểu bang Maryland lại tỗ chức lễ hội Nhớ Ơn Mẹ để người việt và những người bản […]

Event Details>>

“A disciplined mind brings happiness.”

“Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

“All tremble at violence; all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.”

Others Activities:

Xa Loi Charity- Hội Từ Thiện Xá Lợi

Xa Loi Charity Hội Từ Thiện Xá Lợi Xa Loi Charity is the organization which was found in 2013 by Ven. Thich Bao Thanh and the members of Xa Loi Temple in Maryland USA. Xa Loi Charity là hội từ thiện ̣được chính thức thành lập vào năm 2013 do Thầy Bảo Thành và phật tử chùa Xá […]

Continue reading