“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Author: Bao Thanh Master

Kiến Lập Đạo Tràng

Kiến Lập Đạo Tràng Trên nửa thế kỷ qua, nhà địa lý nổi tiếng đã tìm được không biết bao nhiêu là long mạch, linh huyệt hay thay đổi vận mạng cho hầu hết tất cả mọi hạng người. Mọi người coi ông ta như một vị thần có được chiếc chìa khóa khai mở […]

Continue reading

Phật Chuyển Thế

  Phật Chuyển Thế             Thiền Sư Bảo Thành           PHẬT CHUYỂN THẾ.  Copy right (c) 2001 by Thiền Sư Bảo Thành.  All rights reserved.  Printed in the United States of America.  No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever […]

Continue reading

THƠ ĐƯỜNG NGƯỢC DƯỚI MƯA

THƠ   ĐƯỜNG NGƯỢC DƯỚI MƯA       Thơ Đường Ngược Dưới Mưa Ngồi yên trong tĩnh lặng linh thông để bao người đi vào đời mình, chia sẻ những băn khoan thầm lặng, những lo âu phiền muộn, đau khổ, và trăn trở Giữ tâm chánh niệm, thỉnh mưa điển từ bi: tưới […]

Continue reading