“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Author: Bao Thanh Master

Thích Ca Phật Đài

THÍCH CA PHẬT ÐÀI Thích Ca Phật Ðài, nằm ngay bên cạnh bờ hồ Quán Thế Âm, tôn tượng Phật Tổ hướng về triền đất rộng trải dài xuống ba con suối nhỏ. Ba con suối này tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo. Tích xưa kể rằng: “thủa xưa, có thời Ðức Phật ngồi […]

Continue reading

ÐỒI VÔ LƯỢNG

ÐỒI VÔ LƯỢNG Vào những ngày đầu tháng 3 năm 2003, khi nông trại đã thuộc về chùa, phật tử khi dọn dẹp rác rưởi xung quanh bờ hồ, đã phát hiện một ngọn đồi cao gần bốn mét, trên đỉnh bằng phẳng trông tựa như dấu của bàn chân phải khổng lồ. Cũng nhân […]

Continue reading

MẦU NHIỆM CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT

MẦU NHIỆM CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT Trong thời mạt pháp, chúng sanh sẽ không đủ phước duyên để diện kiến Chư Phật và các Thánh Tăng. Trong kinh Ðại Bát Niết Bàn Phật nói: “chiêm bái Xá Lợi Phật tức là chiêm bái Phật, Pháp và Tăng; công đức không thể nghĩ bàn.” Tháng […]

Continue reading

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành Trụ Trì Chùa Xá Lợi Một trong những mơ ước lớn của đồng bào Phật tử Việt Nam sau khi định cư tại các nước tự do là kiến tạo một ngôi chùa, mang nét kiến trúc đặc thù văn hóa Việt Nam. Ngày nay, tất cả […]

Continue reading