“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Author: Khoa Pham

LỄ HỘI NHỚ ƠN MẸ KỲ IV 2016

TỖ̉ CHỨC VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 21 THÁNG 8 NĂM 2016 DƯƠNG LỊCH Vào mỗi độ Vu Lan, Chùa Xá Lợi lại tỗ chức lễ hội Nhớ Ơn Mẹ để người việt và những người bản xứ đang sinh sống ở vùng đông bắc Hoa Kỳ và khắp nơi cùng nhau san sẻ tình con […]

Continue reading

History of Our Temple

The history of martial arts in Vietnam began with the first arrival of the Viet people in what we now know as the northern provinces of present-day Vietnam.

Continue reading

Pháp Thoại của TT Thích Bảo Thành

Chùa Xá Lợi – 6310 Manor Woods Rd, Frederick, MD 21703 -.Phone: 301-792-1095, Cung Nghinh Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới.

Continue reading

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ ngày Chủ Nhật 26/06 Chùa Xá Lợi – 6310 Manor Woods Rd, Frederick, MD 21703 -.Phone: 301-792-1095,

Continue reading