“As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Author: Khoa Pham

LỄ HỘI NHỚ ƠN MẸ KỲ IV 2016

TỖ̉ CHỨC VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 21 THÁNG 8 NĂM 2016 DƯƠNG LỊCH Vào mỗi độ Vu Lan, Chùa Xá Lợi lại tỗ chức lễ hội Nhớ Ơn Mẹ để người việt và những người bản xứ đang sinh sống ở vùng đông bắc Hoa Kỳ và khắp nơi cùng nhau san sẻ tình con […]

Continue reading

History of Our Temple

The history of martial arts in Vietnam began with the first arrival of the Viet people in what we now know as the northern provinces of present-day Vietnam.

Continue reading

Pháp Thoại của TT Thích Bảo Thành

Chùa Xá Lợi – 6310 Manor Woods Rd, Frederick, MD 21703 -.Phone: 301-792-1095, Cung Nghinh Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới.

Continue reading

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ ngày Chủ Nhật 26/06 Chùa Xá Lợi – 6310 Manor Woods Rd, Frederick, MD 21703 -.Phone: 301-792-1095,

Continue reading