Visited temples in Southwest Vietnam.

Hành hương lễ Phật các chùa ở miền tây An Giang, Hà Tiên.

Leave a comment